Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kmeny Orků připoutané po tisíce let vznešenou šamanskou kulturou ke světu Draenor neměly ani tušení o nějaké korupci nebo duchovním úpadku. Zlověstní špehové Plamenné Legie však usilovali o to, aby si z nich vytvořili chamtivou, neporazitelnou armádu. Vychytralý démon Kil'jaeden, druhý nejvyšší vůdce Legie, objevil v divokých bojovnících značný potenciál pro vraždění a krveprolévání - a začal rozkládat jejich pokojnou společnost zevnitř. Kil'jaeden se zjevil nejváženějšímu vůdci Orků, stařešinovi a šamanovi Ner'zhulovi, a vyjevil mu, že by mohl Orkům poskytnout značnou sílu a udělat z nich nezpochybnitelné pány celého světa. Starému šamanovi nabídl dokonce netušené mystické vědění, pokud bude souhlasit s tím, že sebe i svůj lid podrobí vůli Legie. Charakterem vypočítavý a mocichtivý Ner'zhul Kil'jaedenovu nabídku přijal a uzavřel s démony Krvavý pakt. Tím Ner'zhul Orkům zpečetil jejich osud a uvrhl na ně kletbu, díky níž se stali nemyslícími otroky Plamenné Legie. Jak běžel čas, Kil'jaeden poznal, že Ner'zhulovi chybí vůle i bezostyšná smělost řídit se přesně jeho plánem vytvořit z Orků krvežíznivou Hordu. Ner'zhul zjistil, že smlouva s Kil'jaedenem by pro Orky znamenala zánik jejich rasy, a tak démonovi odmítl další pomoc. Kil'jaeden rozhněvaný Ner'zhulovým vzdorem přísahal, že se mu pomstí a navzdory jeho vůli Orky zkazí. Kil'jaeden našel nového, dychtivého žáka, který by vedl Orky na cestu k zapomnění - byl jím Ner'zhulův vlastní, ohavný chráněnec Gul'dan. Gul'danovi se s Kil'jaedenovou pomocí podařilo dosáhnout úspěchu tam, kde jeho učitel selhal. Zlý, mocichtivý Ork opustil prastaré šamanské praktiky, nahradil je studiem černokněžnické magie démonů a navíc sjednotil kmeny Orků do nestálé Hordy, jakou si Kil'jaeden představoval. Bezmocný Ner'zhul nedokázal svého někdejšího žáka zastavit, a tak jen sledoval, jak Gul'danovo mistrovství mění Orky na nemyslící nástroje ničení. Celá léta Ner'zhul tiše přemítal o rudém světě Draenor. Sledoval, jak jeho lid vede první invazi do Azerothu. Slyšel příběhy o Druhé válce Orků proti Lordaeronské Alianci. Bez zájmu přihlížel zradě a zkaženosti, která nahlodávala jeho lid zevnitř. Přestože Hordu vedl k jejímu temnému osudu Gul'dan, Ner'zhul dobře věděl, že je to on sám, kdo k tomu dal počáteční impuls. Krátce po skončení Druhé války dorazily k Orkům, kteří zůstali v Draenoru, zprávy o porážce Hordy. Ner'zhul pochopil, že se Hordě nepodařilo Azeroth dobýt, a obával se strašlivých skutků, které proti Orkům podnikne Kil'jaeden a Legie. Ner'zhul, aby unikl bezprostřední Kil'jaedenově zlobě, otevřel několik tajemných Portálů, které vedly do nových, nedotčených světů. Starý šaman shromáždil zbytky Orčích kmenů ve snaze provést je jedním z Portálů a vydat se na cestu za novým osudem. Ještě dříve než však mohl Ner'zhul svůj plán uskutečnit, byl nucen vypořádat se s expedičním sborem Aliance, který byl vyslán do Draenoru, aby navždy zničil hrozbu Orků. Kmeny věrné Ner'zhulovi zadržely alianční síly, zatímco starý šaman otevřel hlavní magický Portál. Ner'zhul ke své hrůze zjistil, že nesmírná energie portálu začala trhat samotnou podstatu Draenoru. Když alianční vojska zatlačovala Orky stále dál a dál do nitra proklatého světa, začal se Draenor rozpadat. Ner'zhul pochopil, že se bojující kmeny nedokáží dostat k Portálům včas, proto je sobecky jen s hrstkou vybraných stoupenců opustil. Tato prokletá skupina Orků prošla vybraným portálem právě v okamžiku, kdy byl Draenor při apokalyptickém výbuchu zničen. Starý šaman se přitom radoval, jaké měl štestí, když unikl smrti… Ironií osudu bylo, že měl přežít jen proto, aby litoval své bláhovosti. Zrození Krále Lichů Právě když Ner'zhul se svými stoupenci vstupoval do Spletitého podsvětí - nehmotné sféry, která spojuje všechny světy rozptýlené po zániku Velké temnoty - přepadl je Kil'jaeden a jeho démonští nohsledi. Kil'jaeden, který přísahal, že se Ner'zhulovi za jeho pohrdavý vzdor pomstí, nelítostně starého šamana mučil a kousek po kousku trhal jeho tělo. Šamanovu duši však nechal naživu a nedotčenou - Ner'zhul si tak mohl bolestně uvědomovat strašlivé týrání svého těla. Přestože Ner'zhul démona prosil, aby jeho duši pustil a daroval mu smrt, démon nekompromisně připomínal, že Krvavý pakt, který před dávnými věky uzavřeli, je stále v platnosti - a že on má pro svého pěšáka znovu jistý úkol. Neúspěch Orků při dobývání Azerothu tak, jak Legie zamýšlela, přinutil Kil'jaedena, aby vytvořil novou armádu, která by rozesela chaos a zkázu po všech královstvích Aliance. Tato nová armáda si nemohla dovolit padnout za oběť stejným rozbrojům a vnitřním sporům, které postihly Hordu. Měla být při plnění svého úkolu houževnatá, nelítostná a jednotná. Nyní si Kil'jaeden nemohl dovolit selhat. Ner'zhul byl stále mučen a jeho duše se bezmocně zmítala v temnotách. Kil'jaeden mu však dal poslední příležitost, aby mohl posloužit Legii, jinak ho čeká věčné soužení. Ner'zhul opakoval svou chybu a lehkomyslně s novou dohodou souhlasil. Ner'zhulova duše se ocitla ve kvádru, zvlášt připraveného z ledu tvrdého jako diamant, který pocházel z nejvzdálenějších konců Spletitého podsvětí. Ner'zhul uzavřený ve zmrzlé schránce pocítil, jak se jeho vědomí deseti tisíci násobně rozšířilo. Obdařena démonickými silami zla, stala se z Ner'zhula neuveřitelně mocná přízračná bytost. A tehdy Orkové poznali, že Ner'zhul je nenávratně ztracen a že se zrodil Král Lichů. Ner'zhulovi věrní mrtví rytíři a černokněžníci byli démonickou energií také přetvořeni. Podlí kouzelníci byli roztrháni a znovu sestaveni jako kostliví lichové. Démoni si tak zajistili, že jim Ner'zhulovi stoupenci budou bezvýhradně sloužit i po smrti. Když nastal ten správný čas, Kil'jaeden Ner'zhulovi trpělivě vysvětlil misi, kvůli které z něj udělal Krále Lichů: Ner'zhul měl rozšířit nákazu smrti a děsu po celém Azerothu, která by znamenala naprostý zánik lidské civilizace. Ti, kdo by té strašlivé nákaze podlehli, měli opět vstát a žít jako nemrtví… a jejich duše by byly navždy podřízeny Ner'zhulově žezlu. Kil'jaeden Ner'zhulovi slíbil, že pokud splní svuj úkol a smete lidstvo z povrchu světa, sejme z něj prokletí a věnuje mu nové, zdravé tělo. Přestože Ner'zhul souhlasil a zdánlivě horlivě se do svého úkolu pustil, zůstal Kil'jaeden nedůvěřivý ve spolehlivost svého pěšáka. Tím, že Krále Lichů zbavil těla a jeho duši uvěznil v krystalovém obalu, získal Kil'jaeden krátkodobou záruku Ner'zhulova dobrého chování, zároveň si však uvědomoval, že je nezbytné Krále Lichů neustále bedlivě sledovat. Z toho důvodu Kil'jaeden povolal své elitní démonické strážce, upírské Nathrezimy, aby nad Ner'zhulem dohlíželi a zajistili splnění jeho strašlivého úkolu. Nejmocnější a nejlstivější z Nathrezimů, Tichondrius, pro svůj úkol hořel nadšením. Okouzlovala ho tvrdost pohromy a neomezená schopnost Krále Lichů vyhladit lidstvo. Ledový Trůn Kil'jaeden vrátil Ner'zhulovo ledové pouzdro zpátky do světa Azeroth. Tvrzený krystal prolétl noční oblohou, dopadl na pustý, arktický kontinent Northrend, zavrtal se do hlubiny a zanechal po sobě jen stín na ledovcové koruně. Zmrzlý krystal, zdeformovaný a zjizvený prudkým sestupem, se objevil proto, aby vytvořil trůn a na něj mohla usednout mstivá Ner'zhulova duše. Ner'zhul z vězení mrazivého trůnu začal rozšiřovat své nesmírné vědomí a dotýkat se jím myslí původních obyvatel Northrendu. Překvapivě snadno si tak podrobil duše mnoha domácích bytostí, jako byli ledoví trollové a divocí wendigové - a jejich prokleté bratry dostal do svého rostoucího stínu. Zjistil, že jeho psychická síla téměř nemá hranic, a tak jí využil k vytvoření malé armády, která přebývala ve spletitém bludišti Ledové Koruny. Jak Král Lichů pod neustálým dozorem Nathrezimů zdokonaloval svoji rostoucí sílu, objevil na okraji rozlehlého Dragonblightu vzdálenou lidskou osadu. Ner'zhul se proto rozhodl vyzkoušet svoji moc a na nic netušící obyvatele seslal strašlivou nákazu. Ner'zhulova nemrtvá nákaza pocházející z hlubin mrazivého trůnu vyšla na povrch arktické pustiny. Řídil ji pouze svou myslí a vedl přímo k lidské vesnici. Do tří dnů byly duše všech lidí v osadě mrtvé. Po takto překvapivě krátké době začali mrtví vesničané vstávat jako zombifikované mrtvoly. Ner'zhul dokázal vnímat duši každého takovéhoto jednotlivce, jako by byla jeho vlastní. Nelibozvučný orchestr v Ner'zhulově mysli ještě víc posílil jeho moc - jakoby se duše staly tolik potřebnou potravou. Poznal, že řídit činnost a pohyb zombií je dětsky snadné a že je dokáže dostat kamkoliv si zamane. V dalších měsících Ner'zhul pokračoval v pokusech s nemrtvou nákazou a postupně si podrobil všechny lidské obyvatele Northrendu. Jak se jeho armáda nemrtvých každým dnem rozrůstala, poznal, že se přiblížil čas skutečné zkoušky
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář